benešová

O mně

Po ukončení střední školy mě zájem o ekonomii přivedl do finanční účtárny vydavatelství Melantrich. Jako samostatná účetní pracuji od r.1993. Zaměřuji se na malé a střední podnikatele a firmy. Zabývám se nejen podnikatelskými subjekty, ale i neziskovými organizacemi a spolky. Spolupracuji s daňovým poradcem a právní kanceláří. 

Kontaktujte mě

Nabídka služeb

Účetnictví

 •  vedení podvojného účetnictví
 •  vedení daňové evidence
 •  výstupy z účetnictví, zpracování výkazů,  přehledů a rozborů pro ekonomické  rozhodování a plánování
 •  zpracování roční účetní závěrky
 •  zpracování přehledů o příjmech OSVČ pro  zdravotní pojišťovny a pro správu  sociálního  zabezpečení
 •  podklady pro přiznání k DPH
 •  podklady pro daňová přiznání k dani z  příjmu

Mzdy

 • kompletní zpracování mezd
 • nástup a výstup zaměstnance, hlášení pro účely zdravotního a sociálního pojištění
 • zápočtové listy, důchodové evidenční listy
 • roční zúčtování srážkové  a zálohové daně ze závislé činnosti
 • vyúčtování srážkové daně a daně ze závislé činnosti

Poradenství

 • DPH
 • silniční daň
 • daň z příjmu právnických a fyzických osob
 • daň z nemovitostí
 • daň z převodu nemovitostí
 • závislá činost

Služby poskytuji jak externě za použití svého softwarového vybavení nebo interně, přímo u zákazníka na jeho SW. Pro bližší informace mne neváhejte kontaktovat na jeden z uvedených kontaktů.

Zpracovávám...